Zett Zero > Leasing

ZETT ZERO Leasing

Modern openbaar vervoer gaat veel verder dan het heen en weer laten rijden van één type bus over een vaste route. De belangrijkste opgave voor OV bedrijven wordt het op duurzame wijze ondersteunen van de mobiliteit van de reiziger. Daarbij moet een optimale mix gevonden worden van grootschalige ‘spitsvraag’ naar openbaar vervoer tussen economische kerngebieden, regionale centra en steden en fijnmazig OV in de steden en flexibel en vraaggericht vervoer.

De rol van OV bedrijven wordt die van regisseur van mobiliteit van individuele reizigers: soms razendsnel, zeer frequent en grootschalig, soms op aanvraag en individueel. Het bezitten en onderhouden van activa is niet noodzakelijk om deze rol goed te kunnen vervullen.

ZETT ondersteunt deze beweging door duurzame waterstofbussen ter beschikking te stellen, flexibel inzetbaar, betrouwbaar. Wij bieden middels ons product ZETT ZERO LEASING, maatwerkoplossingen aan en nemen OV-bedrijven alle zorg uit handen.