Gemeente Apeldoorn onderzoekt samen met ZETT de realisering van een waterstof tankstation

Gemeente Apeldoorn onderzoekt samen met ZETT de realisering van een waterstof tankstation

Tijdens de Raadsvergadering van 11 oktober heeft de Gemeenteraad van Apeldoorn het college gevraagd te kijken naar mogelijke locaties voor een waterstof tankstation.

In een daaropvolgend overleg tussen ZETT en de Gemeente is het initiatief besproken om bij KIWA een dergelijke voorziening te realiseren. ZETT levert sinds 1 september twee waterstofbussen aan KEOLIS Nederland. Keolis rijdt met de bussen in een gewone dienstregeling tussen Apeldoorn en Arnhem en tusen Apeldoorn en Zwolle.

KIWA is een in Apeldoorn gevestigd bedrijf dat al gedurende meerdere jaren diverse waterstof toepassingen test voor de auto industrie. Om de testen te kunnen uitvoeren beschikt KIWA over een vergunning om waterstof op het terrein op te slaan en om de waterstof met behulp van een compressor op druk te brengen. De installatie kan eenvoudig worden uitgebreid met een tankvoorziening voor waterstof voertuigen.

Samen met de Gemeente Apeldoorn gaat ZETT bezien of die uitbreiding binnen het kader van de bestaande wet en regelgeving op korte termijn kan worden gerealiseerd.